Zakończone

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy listę zakończonych przetargów:

ZAKOŃCZONE
0.Zapytanie ofertowe na wymiane lub ponowną legalizacje liczników wody oraz ciepłomierzy.
1.Przegląd pięcioletni budynku wielorodzinnego.
1a.Zapytanie ofertowe na zalożenie monitoringu w windach wraz z całą infrastrukturą.
2.Zapytanie ofertowe – modernizacja placu zabaw.
3.Zapytanie ofertowe – ochrona obiektu położonego przy ul. Jana Kazimierza 60 w Warszawie.
4.Zapytanie ofertowe – na utwardzenie i położenie kostki brukowej.
5.Remont komory śmietnikowej.
6.Remont lub wymiany blach dylatacyjnych w garażach.
7.Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie/zapewnienie monitoringu systemu sygnalizacji pożarowej w garażach.
8.Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach dla budynku wielorodzinnego WMJK60.
9.Wymiana zaworów C.W.U. zgodnie z załączomnym protokołem.
10.Wymiana króćców w wentylatorach dachowych firmy AERECO.
11.Wymiana wibroizolatorów w wentylatorach dachowych firmy AERECO.
12.Remont styku ściany szczytowej budynku Jana Kazimierza 60.
13.Remont lub wymiany blach dylatacyjnych w garażach.
14.Umowa serwisowa na konserwacje separatora.
15.Ochrona mienia Osiedla Jana Kazimierza 60 w Warszawie.
16.Umowy serwisowa na konserwacje separatora.
17.Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych.
18.Kompleksowy remont schodów i podjazdów prowadzących do klatek schodowych.
19.Remont cokołów balkonowych.
20.Remont klatek wybrane miejsca.
21.Remont chodnika i ułożenie kostki na drodze p.poż.
22.Remont furtki wejściowej wraz przylegającym ogrodzeniem.
23.Usługi księgowe.
24.Serwis instalacji wentylacyjnej.
25.Serwis dźwigów windowych.
26.Remont dolnej części elewacji.
27.Remont klatek schodowych – poziom 0, -1, -2.
28.Przegląd pięcioletni budynku wielorodzinnego.
29. Obsługa prawna w zakresie dochodzenia roszczeń od dewelopera.
30.Wymiana liczników wody ciepłej, zimnej i ciepłomierzy ze zdalnym odczytem.
31.Zagospodarowanie terenu przed osiedlem.

Kontakt do Zarządu: wspolnota(at)janakazimierza.com oraz wmjk60(at)gmail.com

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka