Zielone Odolany

KIM JESTEŚMY?
-jesteśmy grupą mieszkańców osiedli okolic terenów, na których ma/miał powstać park ‘Zielone Odolany’
-decyzje dotyczącą nas bezpośrednio ze względów ekonomicznych (zmiana otoczenia, w którym mieszkamy oznacza spadek wartości mieszkań, które kupowaliśmy, w wielu przypadkach biorąc wieloletnie kredyty) oraz społecznych (brak miejskiej infrastruktury społecznej przy ul. Jana Kazimierza wpłynie na obniżenie jakości naszego życia, ponieważ park miał stać się miejscem rekreacyjno-integracyjnym dla mieszkańców)

JAKIE SĄ NASZE CELE?
-naszym celem jest, aby ten obszar pozostał terenem zielonym, zgodnie z deklaracjami władz dzielnicy z 2010 roku i, aby na tym terenie powstała infrastruktura parkowa
-pragniemy powstrzymać nieodwracalne w skutkach działania np. usunięcie drzew czy rozpoczęcie budowy inwestycji mieszkaniowej
-jako grupa osób mieszkających w okolicy potencjalnego parku, chcemy wyegzekwować prawo do bycia informowanymi o decyzjach władz miasta i dzielnicy

JAK JE ZREALIZUJEMY?
Nasze cele będziemy realizować na trzech równoległych płaszczyznach:
1. nagłośnienie sprawy w mediach – mając świadomość istnienia podobnych przypadków na terenie Warszawy i okolic wierzymy, że poinformowanie społeczności Warszawy o zagrożeniu wycofania się
z planów powstania ‘Zielonych Odolan’ pomoże w wypracowaniu wspólnego, systemowego podejścia do rozwiązywania podobnych kwestii
2. podjęcie działań mających na celu analizę i podanie do wiadomości mieszkańców sytuacji prawnej tego terenu, co będzie punktem wyjścia do zakwestionowania wydanych już decyzji dotyczących tego terenu np. wykluczanie się dzielnicowych i miejskich planów zagospodarowania terenu czy błyskawiczny tryb wydawania zgody na budowę osiedla mieszkaniowego
3. powołanie stowarzyszenia jako organu reprezentującego mieszkańców w rozmowach
w władzami miasta i dzielnicy oraz innymi zainteresowanymi sprawą organizacjami i firmami. Działalność stowarzyszenia będzie skupiała się wokół wsparcia projektów społecznych związanych
z rozwojem ul. Jana Kazimierza.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAMY?
-nasze aktywności opieramy na inicjatywie społecznej i dobrowolnym zaangażowaniu mieszkańców sprawę
-wszelkie podjęte działania finansowane są ze środków mieszkańców jednego z osiedli,
a w przyszłości dobrowolnych darowizn na cele statutowe powołanego stowarzyszenia
-nasza aktywność nie jest skierowana przeciw żadnej instytucji, zależy nam na powstaniu parku
w naszej okolicy

-nasza aktywność nie ma żadnego zabarwienia politycznego czy religijnego

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.