Zapytanie ofertowe na remont balkonów ostatniego piętra pomiędzy klatka 10 i 11.

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa o wycenę:

 • remontu balkonów ostatniego piętra pomiędzy klatka 10 i 11.

ZAKRES PRAC

 • montaż rusztowań ok. 500m2,
 • zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych,
 • demontaż wierzchni warsty balkonów ok. 46m2 (gres, wylewka, izolacja) -utylizacja,
 • odtworzenie izolacji termicznej XPS ok. 46m2,
 • wykonanie obróbek blacharskich ok. 34m2,
 • wykonanie izolacji przeciwwodnej, 2x papa z wywinięciem ok. 60m2,
 • odtworzenie elewacji w obrębie izolacji ok 31m2,
 • montaż płyt tarasowych 60×60 na stopkach z obróbką czółek( blacha w kolorze barierek balkonowych),
 • naprawa elewacji(odspojenia), poziom 4 pietra ok 120m2,
 • mycie i malowanie czołowej płaszczyzny elewacji ok. 430m2,
 • demontaż rusztowań,
 • prace porządkowe,
 • odtworzenie zieleni.

Czas realizacji ok. 1 miesiąc.

Zajęcie pasa drogowego po stronie Zamawiającego.

SKŁADANIE OFERT
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60 (pomieszczenie Administracji bądź Ochrony) do dnia 1 czerwca 2020 roku. Dopuszczamy także możliwość przesłania oferty w wersji elektronicznej na adres: wmjk60(at)gmail.com lub wspolnota(at)janakazimierza.com.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2020 roku, ok. godz. 21:10 w pomieszczeniu Zarządu WMJK60. W otwarciu ofert mogą wziąć udział Oferenci i mieszkańcy.
Termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony pomiędzy stronami.

W ofercie prosimy o przedstawienie proponowanej ceny brutto za wykonane prace, oraz wskazanie deklarowanego terminu na wykonanie tych prac.

Wszelkie pytania dotyczące naszego zapytania prosimy kierować na adres mailowy wspolnota(at)janakazimierza.com lub bezpośrednio na tel. kont. 796 744 004.

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.