Zapytanie ofertowe na remont tarasów pomiędzy klatka 2 i 3

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa o wycenę:

 • remontu tarasów pomiędzy klatką 2 i 3 od ulicy Jana Kazimierza 60.

ZAKRES PRAC

 • montaż rusztowań ok. 950m2,
 • wgrodzenie terenu robót,
 • demointaż wierzchni warsty tarasów ok. 41m2 (utilizacja),
 • odtworzenie izolacji termicznej XPS ok. 41m2,
 • wykonanie wastwy spadkowej płyty tarasu ok. 41m2,
 • wykonanie izolacji przeciwwodnej, 2x papa z wywinięciem ok. 62m2,
 • odtworzenie elewacji w obrębie izolacji,
 • montaż płyt tarasowych 60×60 na stopkach,
 • demontaż rusztowań,
 • odtworzenie zieleni.

Czas realizacji ok. 1 miesiąc.

Zajęcie pasa drogowego po stronie Zamawiającego.

SKŁADANIE OFERT
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60 (pomieszczenie Administracji bądź Ochrony) do dnia 1 czerwca 2020 roku. Dopuszczamy także możliwość przesłania oferty w wersji elektronicznej na adres: wmjk60(at)gmail.com lub wspolnota(at)janakazimierza.com.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2020 roku, o godz. 20:55 w pomieszczeniu Zarządu WMJK60. W otwarciu ofert mogą wziąć udział Oferenci i mieszkańcy.
Termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony pomiędzy stronami.

W ofercie prosimy o przedstawienie proponowanej ceny brutto za wykonane prace, oraz wskazanie deklarowanego terminu na wykonanie tych prac.

Wszelkie pytania dotyczące naszego zapytania prosimy kierować na adres mailowy wspolnota(at)janakazimierza.com lub bezpośrednio na tel. kont. 796 744 004.

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.