Zapytanie ofertowe – powierzchni części wspólnych budynku przy ul. Jana Kazimierza 60

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym pomiar części wspólny na potrzeby określenia podstawy opodatkowania.

SKŁADANIE OFERT:
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60 (pomieszczenie Administracji bądź Ochrony) do dnia 10 marca 2021 roku. Dopuszczamy także możliwość przesłania oferty w wersji elektronicznej na adres: wmjk60(at)gmail.com lub wspolnota(at)janakazimierza.com.

W ofercie prosimy o przedstawienie proponowanej ceny brutto za wykonane prace, oraz wskazanie deklarowanego terminu na wykonanie tych prac.

Wszelkie pytania dotyczące naszego zapytania prosimy kierować na adres mailowy wspolnota(at)janakazimierza.com lub bezpośrednio na tel. kont. 796 744 004.

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.