Propozycja zakończenia sporu z PEKAO Property S.A. w sprawie systemu ppoż – ugoda i głosowania uchwały.

Szanowni Państwo,

Zarząd Wspólnoty został zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do odzyskania od Dewelopera – Pekao Property SA w Warszawie kwoty 124.077,48 zł z tytułu szkody jaką poniosła Wspólnota z uwagi na konieczność wykonania przez Wspólnotę systemu sygnalizacji p.poż wraz z monitoringiem w garażach na poziomie „-1” i „-2”.

Realizując powyższe zobowiązanie, z wniosku Zarządu Wspólnoty zostało wszczęte postępowanie sądowe o zawezwanie do próby ugodowej, które aktualnie toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygn.. akt. II Co 3399/19. 

W toku prowadzonych mediacji Strony doszły do wstępnego porozumienia w zakresie zakończenia sporu. Wyjściowa propozycja finansowa przedstawiona przez Pekao Property opiewała na kwotę 60.000 zł. W wyniku negocjacji propozycja złożona przez Spółkę została podwyższona do kwoty 100.000,00 zł (z kwoty dochodzonej 124.077,48 zł). W naszej ocenie zawarcie ugody na taką kwotę jest korzystne dla Wspólnoty. Jest to również najszybsza i najpewniejsza droga do zakończenia sporu.

W ocenie Zarządu Wspólnoty do zawarcia ugody w tak wszczętym postępowaniu konieczne jest podjęcie uchwały, w której właściciele lokali tworzących Wspólnotę opowiedzą się za wyrażeniem zgody na zawarcie przez Zarząd Wspólnoty ugody na wskazanych w projekcie warunkach i upoważnią Zarząd Wspólnoty do dokonania takiej czynności. 

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na obowiązujący stan pandemii, poddajemy Państwu pod głosowanie w trybie obiegowym uchwałę o treści załączonej do niniejszego maila. Uprzejmie prosimy o oddanie przez Państwa głosu w formie skanu lub też w wersji papierowej, wrzuconej do skrzynki pocztowej w Pomieszczeniu Ochrony. Karty do głosowania znajdują się w Państwa skrzynkach pocztowych. Załączamy je również do niniejszej wiadomości.

W przypadku pytań związanych z prowadzonymi mediacjami jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zależy nam na sprawnym przeprowadzeniu głosowania, w związku z czym termin zbierania głosów upływa w dniu 15 grudnia 2020 roku (wtorek).

PDF Uchwała nr 7/2020 – ugoda z PEKAO Property w sprawie systemu ppoż.

Z poważaniem,
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Jana Kazimierza 60

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.