e-kartoteka

Miesięczne opłaty prosimy przelewać do 10-go dnia każdego miesiąca. Każdy mieszkaniec posiada indywidualny numer rachunku bankowego widoczny w e-kartotece w zakładce Wykaz opłat miesięcznych.

Podgląd online na indywidualną kartotekę naliczeń i płatności znajduje się w systemie e-kartoteka: www.e-kartoteka.pl

Dla terminowych wpłat aktualizacja e-kartoteki następuje do 15-go dnia bieżącego miesiąca, pozostałe wpłaty aktualizowane są do 5-go dnia następnego miesiąca.

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka