Zawiadomienie o Spotkaniu Rocznym 2020.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż termin rocznego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Kazimierza 60 w Warszawie został wyznaczony na dzień 31 marca 2020 roku (wtorek), na godz. 19:00, zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną podczas ostatniego zebrania, w dotychczasowym miejscu spotkań rocznych – garaż na poziomie „-1”.

Projekty uchwał wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu za rok 2019, zostaną przesłane Państwu drogą elektroniczną  do dnia 17 marca 2020 roku. Do dnia 27 marca 2020 roku prześlemy Państwu natomiast informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe porównawcze, które zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu rocznym w roku 2018 zobowiązani jesteśmy przygotowywać.

Podobnie jak w latach poprzednich, przygotowane informacje będą zawierały szczegółowe dane o działaniach podjętych przez Zarząd Wspólnoty w roku 2019- zarówno od strony finansowej jak i operacyjnej.

Z naszej perspektywy, był to rok bardzo pracowity, w którym przyszło nam się zmierzyć z szeregiem niestandardowych wyzwań.

Z jednej strony były to działania dostrzegalne, jak choćby naprawa tarasów i balkonów w pierwszej części patio, połączona z odświeżeniem elewacji w tych pionach, czy też modernizacja placu zabaw, który cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród najmłodszych mieszkańców, jak i ich rodziców. Z drugiej zaś strony, były to czynności bardzo istotne z perspektywy finansów Wspólnoty, przekładające się bezpośrednio na wysokość opłacanego przez nas czynszu. Zapewniamy Państwa, iż dążeniem Zarządu Wspólnoty zawsze jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu świadczonych usług, przy jak najniższych kosztach. Z wykonawcami nie wiążą nas żadne relacje koleżeńskie, dzięki czemu swobodnie możemy renegocjować zawarte umowy i stale poszukiwać nowych kontrahentów.

Wskazujemy jednocześnie, iż utrzymanie w roku 2020 poziomu kosztów z roku 2019 dla całej nieruchomości nie jest możliwe. Na rynku zachodzi wiele zmian, na które jako Zarząd Wspólnoty nie mamy żadnego wpływu. Głównym takim czynnikiem jest np. wzrost płacy minimalnej (szerzej opiszemy to w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego). W konsekwencji tego zaproponujemy Państwu, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2020 zakładającego symboliczną zmianę opłaty za utrzymanie części wspólnych (wzrost o 0,10 PLN na 1m² pum).

Oczywiście dostrzegamy dalszą, powszechną tendencję wzrostu „kosztów pracy” w usługach, które szczególnie odnoszą się do naszego osiedla (ochrona, sprzątanie, konserwacja części wspólnych, wykonywanie prac remontowych, etc.),jednakże, przez liczne zapytania ofertowe, które rozpisujemy, jesteśmy w stanie monitorować poziom cen i wybierać wykonawców wpisujących się w naszą filozofię zarządzania osiedlem.

Na przeciwstawnym biegunie jest fakt, iż nasza nieruchomość „starzeje się” i wymaga coraz większych nakładów finansowych oraz liczniejszych remontów. Zależy nam aby standard naszego osiedla, jak i świadczonych na Państwa rzecz usług, był utrzymywany lub wzrastał. Dążymy do tego, aby nasze Osiedle było miejscem, w którym wszyscy będziemy czuli się dobrze.  

Pragniemy podkreślić, iż pomimo tych wzrostów (które dostrzegamy w każdej sferze naszego życia codziennego), nasz budżet jest bardzo stabilny, a sytuacja finansowa Wspólnoty bardzo dobra. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie dyscyplina finansowa i racjonalne wydatkowanie środków, którymi dysponujemy.  

Nadchodzący rok 2020 będzie dla naszej Wspólnoty rokiem trudnym, z uwagi na dwie rozpoczęte i toczące się równolegle inwestycje budowlane (Osiedle Wala Gabriela i Szkoła).
Z Wykonawcami tych prac jesteśmy w stałym kontakcie i staramy się na bieżąco reagować na powstałe problemy. Bardzo istotne jest dla nas również zakończenie procesu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Sytuacja, w której się znaleźliśmy nie wynika z problemów w naszej nieruchomości, ale nieruchomości sąsiedniej, co tym bardziej komplikuje powstały problem.

Rok 2020 to także szereg kolejnych, znacznych remontów (np. malowanie klatek, wyczyszczenie elewacji, kolejne remonty balkonów, wymiana instalacji domofonowej, etc.) które przedstawimy Państwu w nowym Planie Remontów.

Zapowiadamy również, iż w nadchodzącym czasie będziemy także bardzo mocno zwracać uwagę na zaległości czynszowe – nie tylko te duże, ale także te mniejsze, utrzymujące się przez okres dłuższy niż dwa miesiące, co też przełoży się na treść zaproponowanych Państwu uchwał.

Na spotkaniu rocznym 2020 zaprezentujemy Państwu również analizę rynku przeprowadzoną przez nas dla hasła „administracji zewnętrznej”, jak też przedstawimy porównanie ofert otrzymanych przez Wspólnotę na takie usługi jak ochrona, czy też sprzątanie.

Powyższe stanowi jedynie zarys informacji, którymi będziemy chcieli podzielić się z Państwem
w przygotowanych dokumentach i podczas tegorocznego spotkania. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się z całością przesłanego materiału.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie roczne, które jest doskonałą okazją do podzielenia się z nami oraz z innymi mieszkańcami swoimi spostrzeżeniami na temat szeroko rozumianego funkcjonowania osiedla.

Z poważaniem,
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Jana Kazimierza 60

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.