Konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zwolniło się jedno pomieszczenie gospodarcze.Pomieszczenie to znajduje się w garażu na poziomie „-1” i ma oznaczenie ewidencyjne 01.126. Wszystkie ściany pomieszczenia są murowane. W pomieszczeniu jest zamontowana czujka ppoż, gniazdo elektryczne, wentylacja mechaniczna i oświetlenie. Drzwi są pełne, solidne, przeciwpożarowe. Pomieszczenie ma powierzchnię ok. 9m2, zostało przez nas uprzątnięte i jest gotowe do przekazania kolejnej osobie.

OGŁASZAMY ZATEM KONKURS OFERT NA JEGO NAJEM!Oferty zawierające proponowaną miesięczną opłatę najmu (jednak nie niższą niż 100 PLN miesięcznie), prosimy składać w zamkniętych kopertach, w pomieszczeniu Ochrony, do dnia 31 października 2023 roku. Oferty mogą zostać przesłane również drogą mailową, na adres: wmjk60@gmail.com.Oferty zostaną komisyjne otwarte w dniu 31 października 2023 roku, o godz. 20:00 w pomieszczeniu Administracji. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zaproponowana wysokość opłaty. Najem będzie się odbywał na zasadach opisanych w załączonej umowie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformujemy Państwa drogą @ w dniu 31.10.2023 roku. Wraz z dokonanym wyborem prześlemy podsumowanie złożonych ofert oraz zaprosimy zwycięzcę do podpisania umowy najmu.Oględzin pomieszczenia można dokonać w każdym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządem Wspólnoty.Zapraszamy do składania ofert! 

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.