Budżet Partycypacyjny Wspólnoty(edycja 2018) – zgłaszanie projektów do głosowania.

Szanowni Państwo,

realizując Uchwałę nr 5/2018 Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Kazimierza 60 w Warszawie, uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy zbieranie Projektów do Budżetu Partycypacyjnego Wspólnoty.

Projekty można do nas zgłaszać w formie e-mailowej na adres wspolnota(at)janakazimierza.com do dnia 30 listopada 2018 roku lub papierowej w zamkniętych kopertach, które należy złożyć w skrzynce znajdującej się w pomieszczeniu Ochrony.

Jako Projekt rozumiemy przedsięwzięcie (jedno lub kilka) do kwoty 6.000,00 zł dotyczące Osiedla lub też terenu bezpośrednio do niego przylegającego, zgłoszone przez jednego lub też kilkoro Mieszkańców Osiedla. Każdy z Mieszkańców może zgłosić nieograniczoną ilość Projektów.

Informacja o Projekcie powinna zawierać: imię lub nazwisko zgłaszającego lub zgłaszających, szczegółowy opis Projektu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową lub poglądową, obiektywnie szacowany koszt jego realizacji, uzasadnienie Projektu wraz ze wskazaniem jego wpływu na Osiedle lub też teren do niego bezpośrednio przylegający. W przypadku zgłoszenia Projektu mailem, powinien on zostać przesłany w formacie *.pdf.

Projekty zgłoszone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

W terminie kilku dni od zakończenia zgłaszania Projektów, przedstawimy Państwu informację o wszystkich zgłoszonych Projektach, a następnie poddamy je pod głosowanie. Zrealizowany zostanie Projekt, który otrzyma najwyższą liczbę głosów.

Z poważaniem,
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Jana Kazimierza 60

Dodaj komentarz za pomoca Facebooka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Budżet Partycypacyjny. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.